Praktische informatie

Hieronder is alle informatie te vinden over:

 • Vanaf maart ook ONLINE: via (beeld)bellen
 • Aanmelden voor therapie en coaching
 • Locatiemogelijkheden: Centraal gelegen voor de BAR-gemeenten, de Hoekse Waard, Drechtsteden en Rotterdam Rijnmond
 • Tarieven voor therapie en coaching
 • Mogelijkheden tot vergoedingen
 • Algemene gegevens van Praktijk DOEN en ZIJN

Aanmelden voor therapie of coaching:

Aanmelden voor therapie of coaching is direct mogelijk via het contactformulier. Wil je iets overleggen of wil je graag meer informatie, neem gerust contact op.

Specifiek bij therapietraject:

Er is geen verwijzing van de huisarts nodig. Na aanmelding volgt een vrijblijvend (telefonisch) gesprek. Een hulpvraag is altijd persoonlijk van aard en wordt daarom afgestemd op jouw situatie. Inhoudelijk kan de nadruk op ACT en/of beeldende therapie liggen. Als nog niet helemaal duidelijk is, wat de focus binnen het traject wordt, dan spreken we 2 à 3 sessies af. Daarna kijken we gerichter naar doelen, de duur en de evaluatiemomenten. Een totaal traject is afgestemd op de doelen en is dus heel persoonlijk. Een middellang traject vergt gemiddeld 8-14 sessies wekelijks of 2-wekelijks.

Online aanbod:

 • Via beeldbellen: Therapieland op laptop of I-pad/mobiel (AVG-proof)
 • Via telefonische uitwisseling in combinatie met e-mail

Locatie mogelijkheden:

 • Barendrecht (Boerhaavelaan 2 of Middeldijkerplein 3a in Carnisselande)
 • Rotterdam-centrum (Wijnhaven 36, vlakbij station Blaak)
 • Aan huis (< 5 km) of op eigen werklocatie

Tarieven:

 • Individuele therapie sessie (50 minuten): 80 euro*
 • Coaching sessie (50 minuten): 80 euro

* Deze kosten zijn inclusief voorbereiding, materialen, rapportage. Tijdens de behandeling wordt er minimaal 1 (evaluatie) verslag gemaakt (80 euro). Ook overlegminuten met ouders/verzorgers, andere hulpverleners, school worden berekend.

Annuleringsvoorwaarden: Afspraken moeten afgezegd worden 24 uur van tevoren, anders moet de sessie betaald worden.

Geen crisisopvang: Tijdens de behandelduur is er geen crisisopvang mogelijk en er wordt dan verwezen naar andere hulpdiensten.

Tevredenheid vragenlijst: Heel graag als de therapie stopt, een tevredenheid vragenlijst invullen voor de vereniging FVB. Dit is van belang bijvoorbeeld naar zorgverzekeraars op lange termijn. De link is: https://nl.surveymonkey.com/r/tevredenheidsonderzoek_VVT

Aanvullende verzekering: Bij veel zorgverzekeraars is het mogelijk om (deels) vergoeding te krijgen van dit aanbod via de aanvullende verzekering onder ‘vaktherapie’. Bekijk dit op: www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie. Mocht vaktherapie er bij jouw verzekering niet bij staan, dan is het mogelijk om een verzoek in te dienen om coulance te vragen. Steeds meer verzekeraars komen daarin tegemoet. Ik lever graag een conceptbrief die je daarvoor kunt gebruiken. Het aanbod van Praktijk DOEN en ZIJN gaat dus niet ten koste van het eigen risico.

Werkgever: In het geval van arbeidsgerelateerde problematiek kan men een beroep doen op de werkgever. Ongeveer één op de drie werknemers heeft last van werkdruk. Werkdruk valt in de Arbowet onder psychosociale arbeidsbelasting. Werkgevers zijn verplicht om een beleid te voeren dat deze psychosociale arbeidsbelasting voorkomt of beperkt.

PGB voor jeugd (<18 jaar): Wanneer een zorgverlener (zoals ik) geen contract met de gemeente heeft, dan kan er door ouders een PGB aangevraagd worden. Er kan aangegeven worden waarom Zorg in Natura niet geschikt is bijvoorbeeld: specifieke behandeling is niet ingekocht door gemeente; gezin wil laagdrempelige hulp, in de buurt; vaktherapeut werkt nauw samen met overige hulpverlening/verwijzer en/of school; non-verbale en ervaringsgerichte behandelvorm is het meest passend.

Verwijzing kan via huisarts, wijkteam of andere behandelaar. Samen met ouders stel ik een zorgovereenkomst op. Bel gerust voor meer informatie.

Belasting: Je kunt de kosten opvoeren bij de jaarlijkse belasting aangifte onder bijzondere ziektekosten.

Praktijkgegevens en AVG

 • PRAKTIJK DOEN en ZIJN  – Gisela van Sprang – Barendrecht
 • Rek: NL75 INGB 0702 751545 – KvK: 65568427 – BTW-id NL001805795B74
 • AGB-code zorgverlener: 90-049547, AGB-code praktijk: 90-061318
 • Lidmaatschap vereniging door Gisela van Sprang: Federatie vaktherapeutische beroepen (FvB)/Nederlandse vereniging voor beeldend therapeuten (NVBT)/Stichting register vaktherapeutische beroepen (SRVB) lidnr. 700. NFG: lidnr. 8653 en RBCZ licentienummer: 171071R. NIBIG/wkkgz licentienummer: 99528487. VMBN lidmaatschap Categorie 1: 2015748
 • AVG: privacyverklaring is hier te lezen