Praktische informatie

Hieronder is alle informatie te vinden over:

 • Direct aanmelden zonder verwijzing voor therapie en coaching
 • Locatie: Centraal gelegen voor de BAR-gemeenten, de Hoekse Waard, Drechtsteden en Rotterdam Rijnmond
 • Tarieven voor therapie, coaching en mindfulness training
 • Mogelijkheden tot vergoedingen en 1NP
 • Algemene gegevens van Praktijk DOEN en ZIJN

Aanmelden:

Aanmelden voor het aanbod is direct mogelijk via het contactformulier. Wil je iets overleggen of graag meer informatie, neem gerust contact op (06-15518450) of stuur een bericht met de vraag om een telefonische afspraak.

Specifiek bij therapietraject: Er is geen verwijzing van de huisarts nodig. Na aanmelding volgt een vrijblijvend (telefonisch) gesprek. Een hulpvraag is altijd persoonlijk van aard en wordt daarom afgestemd op jouw situatie.

Inhoudelijk bestaat de keuze o.a. uit onderstaande methoden:

 • ACT (Acceptance and Commitment Therapy): meer informatie op https://act-guide.com
 • Beeldende therapie: meer informatie op https://www.vaktherapie.nl
 • De CSR-methode (Chronische Stress Releversal): www.csrcentrum.nl
 • Mindfulness MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy): meer informatie op https://mindfulness-barendrecht.nl

Het kan ook het advies zijn om een combinatie van divers aanbod te doen, afhankelijk van de hulpvraag. Een voorbeeld is als je moeilijk gevoelens kunt uiten, dan is ACT én beeldende therapie een goede combinatie. Of de CSR-methode én ACT bij burn-out en angstklachten.

Als nog niet helemaal duidelijk is, wat de focus binnen het traject wordt, dan spreken we 2 à 3 sessies af. Daarna kijken we gerichter naar doelen, de duur en de evaluatiemomenten. Een totaal traject is afgestemd op de doelen en is dus heel persoonlijk. Een middellang traject vergt gemiddeld 8-14 sessies wekelijks of 1 keer per 2 weken. Ook kan een follow-up traject ingezet worden als onderhoudsdosis met bijvoorbeeld 1 sessie per maand.

Het is ook mogelijk om sessies in te plannen als je een ‘wacht’ periode voor de GGZ wil overbruggen of ná een GGZ traject.

Online aanbod: Beeldbellen gaat via ZOOM op laptop of I-pad/mobiel (AVG-proof betaalde versie)

Locatie: Barendrecht (Middeldijkerplein 3a: tram 25, bus en parkeerplaats in de buurt)

Tarieven:

 • Therapie sessie (50 minuten): 90 euro
 • Coaching sessie (50 minuten): 90 euro
 • Mindfulness MBCT training : 400/450 euro

Deze kosten zijn inclusief voorbereiding, materialen, rapportage. Verslag (bij therapie), overlegminuten met ouders/verzorgers, andere hulpverleners of school worden berekend (50/90 euro).

Mocht je twijfelen met als reden dat jouw financiële situatie het moeilijk toelaat, dan kan ik met je mee denken over het tarief.

Annuleringsvoorwaarden: Afspraken moeten afgezegd worden 24 uur van tevoren, anders moet de sessie betaald worden.

Geen crisisopvang: Tijdens de behandelduur is er geen crisisopvang mogelijk en er wordt dan verwezen naar andere hulpdiensten.

Tevredenheid vragenlijst: Heel graag als de therapie stopt, een tevredenheid vragenlijst invullen voor de vereniging FVB. Dit is van belang bijvoorbeeld naar zorgverzekeraars op lange termijn. De link is: https://nl.surveymonkey.com/r/tevredenheidsonderzoek_VVT

Wkkgz: De praktijk voldoet aan de voorwaarden voor de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). Dit betekent dat er een klachtenprocedure is, de praktijk is aangesloten bij een Geschilleninstantie (Stichting Zorggeschil) en er indien nodig een klachtenfunctionaris beschikbaar is (via Quasir).

Meldcode: 5 stappenplan via de beroepsvereniging FVB op https://fvb.vaktherapie.nl/meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling

Aanvullende verzekering: Bij veel zorgverzekeraars is het mogelijk om (deels) vergoeding te krijgen van dit aanbod via de aanvullende verzekering onder ‘vaktherapie’. Bekijk dit op: www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie. Lid van Federatie vaktherapeutische beroepen (FvB): lidnr. 100700. NFG: lidnr. 8653.

Mocht vaktherapie er bij jouw verzekering niet bij staan, dan is het mogelijk om een verzoek in te dienen om coulance te vragen bij jouw verzekeraar. Ik lever graag een conceptbrief die je daarvoor kunt gebruiken. Het aanbod van Praktijk DOEN en ZIJN gaat dus niet ten koste van het eigen risico.

Mindfulness MBCT: Het is mogelijk om via de aanvullende verzekering de mindfulness training (deels) vergoed te krijgen. Bekijk de voorwaarden op www.zorgwijzer.nl/vergoeding/mindfulness. VMBN lidmaatschap Categorie 1: 2015748 (Gisela van Sprang).

Werkgever: In het geval van arbeidsgerelateerde problematiek kan men een beroep doen op de werkgever. Ongeveer één op de drie werknemers heeft last van werkdruk. Werkdruk valt in de Arbowet onder psychosociale arbeidsbelasting. Werkgevers zijn verplicht om een beleid te voeren dat deze psychosociale arbeidsbelasting voorkomt of beperkt.

PGB voor jeugd (<18 jaar): Wanneer een zorgverlener (zoals ik) geen contract met de gemeente heeft, dan kan er door ouders een PGB aangevraagd worden. Er kan aangegeven worden waarom Zorg in Natura niet geschikt is bijvoorbeeld: specifieke behandeling is niet ingekocht door gemeente; gezin wil laagdrempelige hulp, in de buurt; vaktherapeut werkt nauw samen met overige hulpverlening/verwijzer en/of school; non-verbale en ervaringsgerichte behandelvorm is het meest passend. Verwijzing kan via wijkteam of andere behandelaar. Samen met ouders stel ik een zorgovereenkomst op.

Stichting 1NP: Als je via deze stichting als volwassene een regiebehandelaar (psychiater, psycholoog) hebt, dan kan beeldende therapie vanuit praktijk Doen en Zijn hier ook onder vallen. Vergoeding loopt dan via de basis zorgverzekering. Zie verder https://www.1np.nl/

Belasting: Je kunt de kosten opvoeren bij de jaarlijkse belasting aangifte onder bijzondere ziektekosten.

Praktijkgegevens en AVG

 • PRAKTIJK DOEN en ZIJN  – Gisela van Sprang – Barendrecht
 • Rek: NL75 INGB 0702 751545 – KvK: 65568427 – BTW-id NL001805795B74
 • Lidmaatschap vereniging door Gisela van Sprang: Federatie vaktherapeutische beroepen (FvB)/Nederlandse vereniging voor beeldend therapeuten (NVBT)/Stichting register vaktherapeutische beroepen (SRVB) lidnr. 100700. NFG: lidnr. 8653 en RBCZ licentienummer: 171071R. Solopartners/wkkgz licentienummer: 127115. VMBN lidmaatschap Categorie 1: 2015748
 • AVG: privacyverklaring is hier te lezen