Doen en zijn

Praktijk DOEN en ZIJN voor therapie en coaching

Bij praktijk DOEN en ZIJN kan je aan de slag met gedragsvaardigheden en concrete oefeningen (creatief, lichaamsgericht, zintuiglijk) in het DOEN. Ook kan de nadruk meer liggen op bewustwording, acceptatie, verwerking of meer afstand leren nemen van eigen gedachtegang (ZIJN).

Als je het leven als een reis beschouwt, dan kan het soms fijn zijn om een gids te hebben. Misschien ben je op dit moment vastgelopen, zelfs van de weg afgeraakt of zijn veel hobbels onderweg en kom je daarom op deze website.

Je kan onderweg de volgende vragen beantwoorden: Waar wil ik heen en welke route wil ik volgen? Wat zit mij in de weg? Wat heb ik nodig om verder te kunnen en mijn eigen weg te volgen?

Voordelen van Praktijk DOEN en ZIJN

  • Therapie en coaching

  • Voor jongeren, volwassenen en ouderen

  • In Barendrecht (tram 25 vanuit Rotterdam)

  • Geen wachtlijst

  • Geen verwijsbrief nodig van huisarts

  • Gaat niet ten koste van het eigen risico

Acceptance Commitment Therapy

ACT is nieuwe gedragstherapie die helpt om op een flexibele manier om te gaan met de onvermijdelijke obstakels, zodat er meer energie overblijft voor de dingen die echt waardevol zijn in het leven. Bij het aanleren en toepassen van speelse ACT vaardigheden vergroot je jouw mentale veerkracht.

Beeldende (Creatieve) Therapie

Beeldende therapie biedt een alternatief voor gesprekstherapie, waarbij de nadruk meer ligt op voelen én doen. Het is een ervaringsgerichte therapie, waarbij creatieve materialen en opdrachten gebruikt worden. Beeldende therapie is een vaktherapie net als muziek-, spel-, danstherapie en psychomotorische therapie.

Coaching

Coaching kan je helpen om actie te ondernemen als je -ondanks goed functioneren- blijft hangen in bepaald gedrag. Ook kan het een preventieve werking hebben en kan therapie wellicht voorkomen worden. Specifiek bij praktijk DOEN en ZIJN is dat meer nadruk ligt op de rechtstreekse ervaring (mindfulness) naast de verbale reflectie.

Trainingen

De trainingen zijn zeer geschikt als je liever een afgebakend traject wil hebben en/of voorkeur hebt voor een groep. Ook geschikt als voor- of natraject van een therapie of coaching. Trainingsaanbod op dit moment: Mindfit training voor jongeren (15-21 jaar), Mindfit training voor volwassenen én de Mindfulness training (MBCT) voor volwassenen.

Workshops

De workshops kan je zien als verdieping van ACT, mindfulness/meditatie, creatieve en lichaamsgerichte vaardigheden. Echter iedereen is welkom om deze te volgen als praktische levenslessen en als onderdeel van een gezonde leefstijl. Ook als je herkent dat je regelmatig overvallen wordt door somberheid, stress- of angstklachten.

Jeugd

Opgroeien gaat eigenlijk vanzelf, toch? Maar als je het leven als ontdekkingsreis ziet, dan is het soms ook moeilijk. Je kunt allerlei hobbels tegenkomen op jouw pad en zelfs tot stilstand komen. Om te weten welke route jij echt wilt volgen, kan ik samen met jou onderzoeken.

Volwassenen

Op een bepaald moment kan je op jouw pad veel pittige omstandigheden tegen komen of echt het gevoel hebben vast te zitten. Je weet dat je hulp kan gebruiken en vindt het fijn om dit niet alleen via praten te doen, maar ook via het opdoen van nieuwe (gedrags)ervaringen.