Volwassenen en Ouderen

Op een bepaald moment kan je in je leven veel pittige omstandigheden tegen komen of echt het gevoel hebben vast te zitten. Je weet dat je hulp kan gebruiken en wil dit niet alleen via praten, maar ook via het opdoen van concrete (gedrags)ervaringen.

Praktijk DOEN en ZIJN heeft een aanbod voor coaching, ACT en/of beeldende therapie op maat. Locatiemogelijkheden: Barendrecht, Rotterdam of aan huis. Centraal gelegen voor de BAR-gemeenten, de Hoekse Waard, Drechtsteden en Rotterdam Rijnmond.

‘Door meer zicht te krijgen op mijn emoties, herken ik ook op andere momenten beter wat er gebeurt’

Vrouw van 27 jaar met depressie

‘Ik kan mijn aandacht er echt bijhouden in het doén, terwijl ik eerder veel meer bezig was met het toekomstig resultaat’

Man van 51 jaar met autisme

‘Ik kan nu gewoon starten vanuit een tekenbeweging, het hoeft niet meer met een gestructureerde planning of voorbeeld’

Vrouw van 34 jaar met angstproblemen

Volwassenen

In praktijk DOEN en ZIJN kan je als volwassene terecht met uiteenlopende klachten:

  • Emoties: moeite met herkennen en/of uiten van emoties, angst/paniekklachten, faalangst, somberheid/depressie, veel stress ervaren
  • Zelfbeeld: veel onzekerheid, niet opkomen voor jezelf, angst voor afwijzing, hechtingsproblemen
  • Vastzittende gedrag- en denkpatronen: moeite hebben met loslaten, vaak in je hoofd zitten, moeite hebben je intuïtie te volgen, perfectionistisch
  • Omgaan met trauma (kort of lang geleden), verlies, herstel na ziekte
  • Gevoel van leegte, eenzaamheid of moeite om ‘voluit’ te leven

Een traject opstarten
Een hulpvraag is altijd persoonlijk van aard en daarom wordt afgestemd op jouw situatie. We starten met een telefonische kennismaking waarbij een voorstel wordt gedaan: inhoudelijk kan de nadruk op ACT en/of beeldende therapie liggen. Ook wordt gevraagd om een behandelcontract in te vullen. Als nog niet helemaal duidelijk is, wat de focus binnen het traject wordt, dan spreken we 2 à 3 sessies af en daarna kijken we gerichter naar doelen. Het kan ook zijn dat je al een therapietraject hebt en dat beeldende therapie als aanvullende therapie ernaast start. Ook kan het als voor- of natraject ingezet worden van een GGZ behandeling.

Bij een gerichte coachvraag wordt een voorstel gedaan voor kortdurend traject (4-8 sessies) en wordt de invalshoek in overleg bepaald.

Ouderen

Iedereen wil oud worden, maar niemand wil oud zijn’ en ‘geniet maar nu je nog jong bent’ krijg ik vaak te horen van ouderen waar ik mee werk. Ouderdom komt met gebreken en ondanks alle levenservaring lijkt in deze fase rouw en acceptatie belangrijker dan ooit.

Daarom is een specifiek aanbod vanuit praktijk DOEN en ZIJN gericht op acceptatie en omgaan met (fysiek en mentaal) verlies en pijn. Bestaat uit een combinatie van aandachtsoefeningen (mindfulness),  gedragsoefeningen en creatieve opdrachten.

Doel: ‘veranderen wat veranderbaar is EN accepteren wat niet te veranderen is’. Met name door anders te kijken naar gedachten (bijv piekeren) wordt de beleving ook anders en kan het leven toch nog als waardevol ervaren worden.

Voordeel: als mobiliteit een probleem is, dan kom ik aan huis (Barendrecht).